SUIPIA
CANDLELIGHT
请稍等...
选择碎片
 • 无雪之夜
 • E0310
 • A1208
《无题(或无无题)》

《无题(或无无题)》

所有人都可以查看该文档。
 1. 6个月前

  广宇星光远,今年复明年。

  下有无穷海,环接以四边。

  汗青书信史,东流五千年。

  汹涌长江浪,巍峨龟蛇间。

  燧人燃草木,葱茏作风烟。

  镜上飞双曜,羲和舞蹁跹。

  皓日总长存,银河转复旋。

  长风南极起,白雪与黄岩。

  山岳潜其形,雷霆隐其音。

  满目沙世界,地下十万兵。

  金戈成白骨,蜥蜴森森行。

  落叶咸阳道,终古君王陵。

  雌乌啼霜月,雄乌绕篁林。

  征马嘶战鼓,云中鹿台青。

  断剑非杀器,折戟是平民。

  0 回复

或者注册后发表回复。
SELORA SYSTEM V1.2
SELORA